Logo Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7270
W sumie: 117314

News

News zdjęcie id 442

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski o pisemnym przetargu na sprzedaż drzew na pniu

27.02.2019

BURMISTRZ  STOCZKA  ŁUKOWSKIEGO

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu

 

1.Opis przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 107 szt. drzew na pniu w mieście Stoczek Łukowski, rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Stoczek Łukowski, składających się z następujących działek ewidencyjnych:

 • działka nr 295 – drzewa w ilości 68 szt. rodzaju topola czarna,
 • działka nr 1951/2 – drzewa w ilości 24 szt. rodzaju topola włoska,
 • działka nr 1951/2 – drzewa w ilości 15 szt. rodzaju topola czarna,

Cena wywoławcza wynosi 6 420.00 zł. brutto. słownie: sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych brutto (60.00 zł. za 1 szt. drzewa, niezależnie od grubości i rodzaju drzewa).

Sprzedający posiada stosowne zezwolenia na usunięcie w/w drzew.

 

2.Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa oraz uporządkować teren w obrębie wycinanych drzew (dopuszcza się pozostawienie wiórów po rębaku).

 

3.Oferty opiewające na niższą cenę niż cena wywoławcza drzew podana w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne – jako nie spełniające warunków  przetargu.

 

4.Wymagany maksymalny okres niezbędny do zrealizowania umowy: od 11 marca do 15 kwietnia 2019r.

 

5.Przetarg rozpocznie się w dniu 08 marca 2019r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim Pl.Kościuszki 1 (sala konferencyjna), gdzie nastąpi publiczne otwarcie ofert.

 

6.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta-zakup drzew w m.Stoczek Łukowski”, w sekretariacie Urzędu Miasta pok. nr 212, w terminie do dnia 08 marca 2019 r. (piątek) do godz. 9.45.

 

7.Kryteria oceny oferty: najwyższa zaoferowana cena brutto  za kupno drzew na pniu oferowanych w ogłoszeniu.

 

8.Oferta powinna zawierać:

 • ofertę złożoną na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

9.Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • złożenie dokumentów opisanych w pkt. 8,
 • złożenie wraz z ofertą kserokopii uprawnień niezbędnych do wycinki drzew poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem,
 • oferta musi dotyczyć zakupu całości oferowanych do sprzedaży drzew,
 • w przypadku złożenia ofert równoważnych oferenci zobowiązani są do złożenia ofert dodatkowych, nie niższych niż zaoferowane w przetargu.

 

10.Wszelkie koszty  związane z pozyskaniem zakupionych drzew, w tym:

      - zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,

      - oraz pokrycie wszelkich ewentualnych kosztów wobec osób trzecich powstałych w trakcie realizacji wycinki, ponosi w całości kupujący.

 

11.Oferenci przed złożeniem oferty, zobowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży w  m. Stoczek Łukowski na wyżej wskazanych działkach ewidencyjnych.

 

12.Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Stoczek Łukowski dnia 2019.02.28.

 

                                                                  Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski

                                                                             Marcin Sentkiewicz

 

 

Załącznik Nr 1 - formularz oferty - do pobrania

Załącznik Nr 2 - projekt umowy - do pobrania

Burmistrz miasta zaprasza

<p>MARCIN SENTKIEWICZ</p>

MARCIN SENTKIEWICZ

Przyjęcia interesantów:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 8.00 - 9.00.

Urząd Miasta Stoczek Łukowski

Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
tel.: 25 797-00-01, 25 797-01-73
fax: 25 797-00-73
e-mail: [email protected]

Urząd Miasta czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.